COCOM ANNULERINGS- EN TERUGBETALINGSBELEID

COCOM APP

Laatste bijwerking: 02 maart 2021

Als een gemeenschapsgericht bedrijf hechten wij waarde aan transparantie. Voor feedback over hoe we uw ervaring kunnen verbeteren kunt u contact opnemen met community@cocom.be.

Dit Cocom Annulerings- en Restitutiebeleid is van toepassing op alle bevestigde reserveringen van Diensten (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Cocom, die kunnen worden geraadpleegd op www.cocom.be) met betrekking tot de mobiele softwaretoepassing Cocom (hierna de "Cocom App") die wordt aangeboden door The Space Behind BV, met maatschappelijke zetel te Eduard Van Steenbergenlaan 48, bus 2, 2100 Antwerpen (België), met ondernemingsnummer 0733.609.812, RPR Antwerpen, info@cocom.be (hierna "Cocom").

  1. Een bevestigde en betaalde reservering annuleren als gast

Vóór de aanvang van het gebruik van de diensten

1.1. Indien een Gast een bevestigde en betaalde reservering meer dan 7 dagen voor de aanvang van het gebruik van de Diensten annuleert, dan worden annuleringskosten van 15% in rekening gebracht. Het saldo zal opnieuw worden overgemaakt op de rekening van de gast.

1.2. Een reservering is pas bevestigd na betaling door de gast. Het annuleren van een reservering vóór de betaling is kosteloos.

1.3. Indien een Gast een bevestigde en betaalde reservering minder dan 7 dagen maar meer dan 48 uur voor het begin van het gebruik van de Diensten annuleert, dan zijn de annuleringskosten 60%. Het saldo zal opnieuw worden overgemaakt op de rekening van de gast.

1.4. Indien een Gast een bevestigde en betaalde reservering minder dan 48 uur voor het begin van het gebruik van de Diensten annuleert, dan wordt deze annulering niet terugbetaald.

Tijdens het gebruik van Diensten

1.5. Indien om annulering tijdens het gebruik van Diensten wordt verzocht en de reden voor deze annulering niet aan de Gastheer kan worden toegeschreven, dan wordt deze annulering niet terugbetaald.

1.6. Als een annulering tijdens het gebruik van de Diensten wordt aangevraagd om een reden die aan de Gast kan worden toegeschreven, kan een terugbetaling van toepassing zijn. Neem contact op met ons supportteam voordat u de annulering formaliseert, zodat Cocom de gast kan helpen de situatie in goede banen te leiden en - waar mogelijk - een oplossing te vinden. Als de gast toch zijn reservering annuleert, moet de gast in ieder geval binnen 24 uur na aanvang van de reservering contact opnemen met het Cocom supportteam op support@cocom.be. Niet-naleving kan leiden tot een definitieve en niet-terugbetaalbare transactie.

  1. Als Host een bevestigde en betaalde reservering annuleren

1.7. Indien een Host een bevestigde en betaalde reservering meer dan 7 dagen voor aanvang van de boeking annuleert, is deze annulering onderworpen aan annuleringskosten van € 50, plus de werkelijk gemaakte kosten in verband met de transactie (inclusief de kosten voor betalingsverwerking en terugbetaling die door dienstverleners in rekening worden gebracht). Het totale bedrag zal aan de gastheer worden gefactureerd, en de gastheer gaat ermee akkoord het totale bedrag binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur te betalen. De gast zal een volledige terugbetaling ontvangen. De annuleringskosten kunnen naar goeddunken van Cocom worden kwijtgescholden, bijvoorbeeld als de verhuurder ten minste 10 opeenvolgende boekingen heeft verricht zonder te annuleren of in bepaalde andere omstandigheden.

1.8. Een reservering is pas bevestigd na betaling door de Gast. Het annuleren van een reservering vóór de betaling is kosteloos.

1.9. Indien een Verhuurder een bevestigde en betaalde reservering minder dan 7 dagen voor aanvang van de reservering annuleert, is deze annulering onderworpen aan annuleringskosten van € 100, plus de werkelijk gemaakte kosten in verband met de transactie (met inbegrip van de door dienstverleners in rekening gebrachte kosten voor betalingsverwerking en terugbetaling). Het totale bedrag zal aan de gastheer worden gefactureerd, en de gastheer gaat ermee akkoord het totale bedrag binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur te betalen. De gast zal een volledige terugbetaling ontvangen. De annuleringskosten kunnen naar goeddunken van Cocom worden kwijtgescholden, bijvoorbeeld als de verhuurder ten minste 10 opeenvolgende boekingen heeft verricht zonder te annuleren of in bepaalde andere omstandigheden.

  1. Kosten voor de Host in geval van annulering door de Gast.

1.10. Indien artikel 1.1 van dit betalingsbeleid van toepassing is, zijn de 15% annuleringskosten aan Cocom verschuldigd. De Host heeft geen recht op enige compensatie.

1.11. Indien artikel 1.3 van dit betalingsbeleid van toepassing is, zijn de 60% annuleringskosten als volgt verschuldigd. Cocom brengt 15% Cocom Fee in rekening en het saldo van 45% is verschuldigd aan de gastheer.

1.12. Indien artikel 1.4 of 1.5 van dit betalingsbeleid van toepassing is, zijn de 100% annuleringskosten als volgt verschuldigd. Cocom brengt 15% Cocom Fee in rekening en het saldo van 85% is verschuldigd aan de gastheer.